Contact Us

Contact Us

Contact person: Silin Zhang

   Tel: +86 592 6082759, Mob: +86 18059874023

   Email: silinzhang@betalentcarbide.com

   wechat & whatsapp ID: +8618059874023

   Skype: silin.zhang

   Add:79-209 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024

Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd

LEAVE A MESSAGE86-18059874023
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
Sitemap Privacy Policy Powered by: yinqingli.com
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
silinzhang@betalentcarbide.com
86-18059874023