Contact Us

Contact Us

Contact person: Silin Zhang

   Tel: +86 592 6082759, Mob: +86 18059874023

   Email: silinzhang@betalentcarbide.com

   wechat & whatsapp ID: +8618059874023

   Skype: silin.zhang

   Add:79-209 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024

Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd

LEAVE A MESSAGE86-18059874023
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
silinzhang@betalentcarbide.com
86-18059874023